Organizacja pracy

Celem zmniejszenia zużycia materiałów oraz uproszczenia i przyśpieszenia robót budowlanych wprowadzono:

- segmentową konstrukcję ścian,
- możliwość zmiany grubości ściany w poszczególnych segmentach
- siatki zbrojeniowe zgrzewane punktowo - w miejsce zbrojenia wiązanego na budowie,
- dolne segmenty dla komór silosów o grubszych ścianach, pozwalające na oparcie leja ,
- taśmy dylatacyjne z PCV zapewniające szczelność styków pomiędzy poszczególnymi segmentami,
- strop pośredni i nadkomorowy betonowany na rusztowaniach silosu natychmiast po zakończeniu wykonywania ścian.

Podane wyżej rozwiązania pozwalają kształtować silosy o różnej średnicy i wysokości . Pozwalają również na wprowadzanie różnych grubości ścian w zależności od potrzeb.

Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi silosami wynosi 30,0 cm.

Wprowadzone siatki zbrojeniowe zgrzewane oraz deskowania przestawne pozwalają na zazbrojenie i zabetonowanie w ciągu 1 dnia roboczego (około 12h) segmentu o wysokości do H = 4,0 m a nawet 6,0 m, przy 5 osobowej brygadzie montażowej (przy rozpiętościach komór do 10m).

Dzięki elastyczności organizacji pracy szalunki przestawne pozwalają na dowolne przestoje w trudnych warunkach atmosferycznych (w przeciwieństwie do szalowania ślizgowego).
Stalowe deskowania przestawne umożliwiają budowę typoszeregu zbiorników o średnicy wewnętrznej co 0,5 m i wysokości co 1,0 m, przy jednoczesnej możliwości osiągania pożądanej grubości płyty fundamentowej, ścian i stropu. Na indywidualne zamówienie możliwe jest również wykonywanie zbiorników o innych parametrach. Dzięki naszym szalnukom jesteśmy w stanie uzyskiwać średnicę do 50m i wysokość powyżej 40m.