POCZĄTKI - przed 1996 W latach 90-tych XX w. polska firma ICD, póżniejsza spółka-matka firmy Silo System nawiązała współpracę ze dużym europejskim koncernem budowlanym w ramach realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i budowy zbiorników i silosów żelbetowych. Uzyskano dostęp do najnowszych rozwiązań projektowych i wykonawczych w tym zakresie osiągając wiodącą pozycję w zakresie budowy domów energooszczędnych i zbiorników dla projektów związanych z ochroną środowiska.
1997 - POWOŁANIE SPÓŁKI SILOSYSTEM Silo System, założona na przełomie 1997/1998 jako córka ICD i partnera zagranicznego, przejęła know-how i została dedykowaną spółką grupy do budowy zbiorników i silosów w Polsce. ICD zainwestowało w wyposażenie w spółki w niezbędny sprzęt do budowy silosów i zbiorników. Trzon kadry z firmy Wrosilbet (miała wieloletnie doświadczenie w budowie silosów i zbiorników) został włączony do Silo Sytstem.
1997 - PIONIERSKI PROJEKT PHARE W 1997 roku braliśmy udział w pionierskim projekcie PHARE mającym na celu dostosowaie warunków produkcji w gospodarstwach rolnych do wymogów sanitarnych Unii Europejskiej. W ramach tego projektu wybudowaliśmy ponad 400 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz wiele obiektów towarzyszących.
1998 SILOSY NA BIOMASĘ Rozpoczęliśmy budowę i projektowanie silosów do składowania biomasy dla przemysłu drzewnego. W celu rozwiązania problemów przeciwpożarowych i zabezpieczenia przeciw- wybuchowego nawiązano współpracę z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej.
1999 MAŁE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim projekcie planowania i projektowania małych oczyszczalni gminnych we współpracy z NFOŚ.
1999 PIERWSZE ZBIORNIKI PPOŻ Współpraca z CNBOP zaawocowała wieloma projektami w zakresie ochrony przeciw- pożarowej, instalacji tryskaczowych szczególnie w budownictwie przemysłowym i usługowym.
2000-2006 SAPARD SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) - Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Instrument pomocy finansowe Komisji Europejską dla dziesięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do Unii Europejskiej. SAPARD był programem wieloletnim obejmującym okres 2000-2006. W ramach SAPARD wykonaliśmy ponad 700 zbiorników dla gospodarstw rolnych. .
2007 BIOGAZOWNIA 2MW Wybudowaliśmy zbiorniki dla pierwszej na terenach Polski dużej biogazowni przemysłowej w Liszkowie o mocy nominalnej 2MW.
2009 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW RAFINERIA LOTOS Jednym ze znaczących osiągnięć w zakresie ochrony środowiska jest budowa zbiorników i innej infrastruktury dla oczyszczalni ścieków w rafinerii Lotos w Gdańsku. Projekt realizowano w ramach programu modernizacji rafinerii "10+" w ramach offsetu. . > GALERIA ZDJĘĆ
2010 EC4 DALKIA ŁÓDŹ Zaprojektowaliśmy silosy do największej instalacji spalania biomasy w Polsce w Elektrociepłowni Nr 4 w Łodzi.
2011 ŚWIDNICA: PIERWSZA W POLSCE BIOGAZOWNIA NA TERENACH MIEJSKICH Film z otwarcia biogazowni
2012 EC ELBLĄG - ENERGA Wykonujemy 3 silosy do magazynowania peletów w najnowocześniejszej instalacji spalania biomasy w Polsce.
PLANY ROZWOJU W najbliższych latach Silo System koncenrować się będzie na wsparciu inwestorów, firm technologicznych i generlnych wykonawców w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na inwestycje biogazowe i biomasowe. Jednocześnie będziemy kontynuować naszą misję wspierjącą modernizację i rozwój gospodarstw wiejskich. Stale poszerzamy naszą bazę wykonawczą i udoskonalamy sposób projektowania silosów i zbiorników by powstające obiekty były trwałe, funkcjonalne i bezpieczne przy zachowaniu racjonalnego poziomu kosztów.