Please fill all required fields

Ilosc DJP sztuk DJP
Wysokosc ukladanej pryzmy (rekomendujemy od 2-4 m) m
Czas przechowywania obornika *rekomendujemy min 6 miesiecy) miesecy
Rezerwa 10% (rekomendujemy 10%) %
Powierzchna plyty obornikowej m^2