Specjalistyczne szalunki bezprzetykowe do ścian łukowych

Poszukiwania właściwej technologii do budowy silosów i zbiorników monolitycznych doprowadziły do wprowadzenia na rynek polski technologii opartej na bezprzetykowych stalowych deskowaniach przestawnych.

GŁÓWNE ZALETY STOSOWANYCH PRZEZ SILO SYSTEM SZALUNKÓW
Do najważniejszych zalet tego systemu należy zaliczyć: szybkość montażu, dokładność wykonania, oszczędność materiałów, a przede wszystkim możliwość uzyskiwania maksymalnej szczelności zbiorników. Ściany po rozszalowaniu są gładkie i nie wymagają napraw lub uszczelniania otworów technologicznych, które występują w większości innych typów szalunków, co ma zasadnicze znaczenie przy zbiornikach lub silosach do magazynowania cieczy. Nie wymagają one również ciągłości robót (ważne w okresie zimowym!!!) oraz umożliwiają posadowienie budowli bardzo blisko siebie, co stanowi o ich przewadze na przykład nad szalunkami ślizgowymi. Gwarantujemy dużą wytrzymałość, szczelność i gładkość ścian, w stopniu trudnym do osiągnięcia w innych systemach szalunkowych.

ZAKRES ROZMIARÓW OFEROWANYCH ZBIORNIKÓW I SILOSÓW
Silo System pełną gamę obiektów cylindrycznych - silosów i zbiorników o zróżnicowanych średnicach i wysokości. Stalowe deskowania przestawne umożliwiają budowę typoszeregu zbiorników o średnicy wewnętrznej od 4.5m do 50m co 0,25m i wysokości do 50 m. Stosowany przez nas system szalunków wieloelementowych umożliwia płynną regulację grubości ścian z dokładnością do 1cm praktycznie przy każdej założonej średnicy wewnętrznej obiektu. Przypominamy, że precyzja ta jest możliwa pomimo braku elementów łączących wewnętrzne i zewnętrzne płyty szalunkowe. Daje to możliwość bardzo precyzyjnego, a więc oszczędnego projektowania grubości konstrukcji i utrzymania zakładanej grubości otuliny zbrojenia.

DROBNOELEMENTOWE PŁYTY SZALUNKOWE
Technologię opieramy na drobnoelementowych płytach stalowych ze stali o podwyższonej twardości i specjalnie wzmacnianych łączeniach umożliwiających bardzo intensywne wibrowanie betonu zarówno wewnątz szalunku, jak i - w szczególnych przypadkach - specjalnymi nakładkami wibracyjnymi zakładanymi na zewnętrzną stronę płyt szalunkowych.Z płyt tych składa się pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne, które stanowią deskowanie ściany. Zewnętrzny i wewnętrzny pierścień nie są łączone ze sobą przetykami, co umożliwia wykonywanie idealnie szczelnych ścian, które po rozszalowaniu nie wymagają dodatkowego uszczelnienia. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku zbiorników na ciecze i zbiorników do biogazowni.